Qeydiyattan keç
055 222 08 69
info@primeacademy.az


Mühasibatlıq kursları və 1c proqramı

“Prime Academy”

Hər bir mühasibi, mühasibatlıq üzrə karyera qurmaq istəyən şəxsləri ölkəmizdə MÜHASİBATLIQ sahəsində daha çox istifadə olunan aşağıdakı Mühasibatlıq proqramlarını öyrənməyə dəvət edir:

Milli Mühasibatlıq


- Beynəlxalq Mühasibatlıq
- Bank Mühasibatlığı
- Milli Mühasibat Uçotu Standartları
- Beynəlxalq Mühasibat Uçotu

Standartları

- Vergi Uçotu və Vergi Qanunvericiliyi
- 1C Mühasibatlıq proqramı (7.7, 8,2 versiyaları)
- 1C Ticarət Anbarı (7.7 versiyası)
- Mühasiblər və Auditorlar üçün peşəkar EXCEL proqramı Təlimçi müəllimlərimiz mühasibatlıq üzrə bir sıra Beynəlxalq şirkətlərin, holdinqlərin, təşkilatların mühasibi, auditoru, maliyyə menecerləri olmaqla yanaşı həmçinin sərbəst mühasib olaraq çalışırlar.

Proqramın Tərkib

1. Uçotun növləri . Mühasibat uçotu və məzmunu
2 Mühasibat uçotunda hesablar planı
3. Mühasibat uçotunda ikili yazılış sistemi
4. Qeyri-maddi aktivlər (aktivlərin alınması, uçotu, amortizasiyası, silinməsi)
5. Əsas vəsaitlər və onların hərəkəti (əsas vəsaitlərin alınması, köhnəlməsi, silinməsi)
6. Ehtiyatlar və materiallar .Ehtiyatların silinməsi (FİFO,LİFO,orta dəyər metodu)
7. Qısamüddətli və uzunmüddətli aktivlər/öhdəliklər
8. Gələcək dövrlərin xərcləri və gəlirləri
9. Kreditorlar və debitorlarla hesablaşmalar
10. Bank/xəzinə əməliyyatları
12. Əmək haqqının, məzuniyyət və xəstəlik vərəqələrinin hesablama qaydaları
13. Müəssisənin balansı (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
14. Mənfəət və zərər haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
15. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
16. Kapitalın hərəkəti haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
17. 1C-lə bağlı əməliyyatlar
LOREM IPSUM IS SIMPLY DUMMY TEXT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. printing and typesetting industry.

Müraciət et